Skip to content

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Na wizerunek budynku w ogromnym stopniu wpływa jego otoczenie, dlatego w ramach kompleksowej obsługi obiektów utrzymujemy tereny zielone i utwardzone.

Tereny zewnętrzne utwardzone :
m.in. zamiatanie ręczne i mechaniczne, usuwanie mchów i zanieczyszczeń, odśnieżanie

Tereny zielone:
m.in. koszenie trawy, formowanie krzewów, nawożenie, grabienie liści